hem

BOENDE, SYSSELSÄTTNING, REHABILITERING,

KVALIFICERAD PSYKOSVÅRD OCH DBT

Välkommen till Alba

Behandlingshemmet Alba ligger i ett vackert område i Slavsta, ca tre km från Uppsala centrum. Byggnaden har  moderna lägenheter samt en vacker trädgård med fruktträd och växter. Verksamheten startade 1989.


Alba vänder sig till personer i åldern 18 år och uppåt med psykos-, borderline- och ätstörningar. Vi betonar vikten av vardagliga rutiner, värnar om trygghet i vardagen samt arbetar för att stärka individernas självständighet.


Alba har HVB-tillstånd med 14 platser på heldygnsvård samt åtta platser i träningsboende. Vi erbjuder ett unikt boende med en strukturerad vardag samt ett personligt anpassat, högt omhändertagande.Verksamhet

Vi har en mycket hög och bred kompetens, något som gör att vi kan behandla ett brett spektrum av diagnoser på ett differentierat sätt.


Det gör också möjligt för oss att hålla oss orienterade om utvecklingen inom området på en hög professionell nivå och efter bedömning omsätta nya rön i praktisk handling. Inom ett föränderligt kunskapsfält strävar vi efter att vara en del av utvecklingen och förändringen.


För personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), med eller utan självskadebeteende erbjuder Alba avancerad behandling i form av DBT - dialektisk beteendeterapi.Aktiviteter

De boende på Alba har strukturerad och meningsfull sysselsättning.


Vi har  musikverksamhet, företrädesvis på individuell nivå, som utnyttjas flitigt.


När funktionsnivån så medger hjälper vi våra klienter att hitta lämplig sysselsättning som t.ex. olika kurser, praktikplatser eller någon form av studier. Rekreation och tillfälle till spontant och kravlöst umgänge med andra är av mycket stor vikt.


Det finns även möjlighet att göra olika utflykter b la till bondgården i Vaskesta.